رفتن به محتوای اصلی
x

تشکل های اسلامی

تشکل های اسلامی

زندگي در دوران دانشجويي طعمها و رنگهاي متنوعي دارد.اينكه بخواهي تمام رنگها و طعمهاي آن را بچشي و تجربه كني بدون سرك كشيدن به مكانها و اتفاقات مختلف دانشگاه غير ممكن است.
يكي از امكانهايي كه در دوران دانشجويي ميتواني از آن استفاده كني شركت در فعاليتهاي دانشجويي است. حضور در جمع دوستاني از جنس خودت كه ميتواند خاطرات خوشي در اين دوران براي تو رقم بزند.

تشكلهاي دانشجويي چيست؟
دغدغه ، كليد واژه مشترك بين تعدادي دانشجوست كه در يك تشكل دور هم جمع مي‌شوند.دغدغه‌هاي آرماني كه ميخواهند در جامعه پيرامونشان تاثيرگذار باشند. وقتي شما دانشجو ميشوي ميبيني كه ميتواني در سرنوشت جامعه و كشورت تاثيرگذار باشي.ميبيني كه مديران كشور از بين همكلاسي‌هاي سابق دانشگاهت بوده‌اند و روي همين صندليهايي كه تو امروز مينشيني مينشسته‌اند. خواهي ديد كه هيچ كس جز خود تو نميتواند سرنوشت كشور و جامعه ات را عوض كند. باور ميكني كه خودت مهمي و در اتفاقات كشورت نقش داري...
تشكل مجموعه ايست كه دوستان سابقت با همين مدل دغدغه ها و آرمانها آن را ساخته اند و امروز آن ميراث به تو رسيده است.ميراثي از تجربه ها ،حرفها ، مشورتها ، سختيها ، اضطرابها ، خوشيها ، موفقيتها ، شكستها و فعاليتهاي سياسي ،اجتماعي و فرهنگي. اين ميراث به سادگي به دست نيامده است. ميراث گرانبهاييست. ارزش حفظ كردن دارد و نياز دارد كه تو هم در غني كردن آن تلاش كني و وقت بگذاري و آن را به نسل بعد از خودت برساني.
چرا امروز تشكل؟
اگر در دوران دانشجويي فقط به كلاس بياييم و برويم و درسها را پاس كنيم ، تفاوتش با دوران مدرسه چيست؟ اگر بنا بود همين طور در اين دوران مثل مدرسه وقت بگذرانيم چرا اين ساختار بزرگ(دانشگاه) تشكيل شد و چرا جامعه نگاه متفاوتي به دانشجو نسبت به دانش آموز دارد؟
دانشگاه چه فرقي با مدرسه دارد؟
يكي از تفاوتهاي دانشگاه با مدرسه وجود فعاليتهايي نظير همين تشكلهاي دانشجويي است كه در دوران مدرسه هم كم و بيش تجارب ناقص و كمرنگي از آنها را حس كرده ايد اما در دانشگاه همان كارها به صورت جديتر و واقعي تر رخ ميدهد. در تشكلها شما به عنوان دانشجو هويت جديدي پيدا ميكنيد كه ممكن است آينده‌ي زندگي شما را تحت تاثير قرار دهد.
زندگي دانشجويي بدون اين مدل فعاليتها هم امكان پذير است اما اگر از كساني كه در اينگونه كارها مشاركت داشته اند بپرسيد متوجه اهميت و جدي بودن آنها ميشويد.در هر حال كارهاي غير درسي و دغدغه‌مندانه در دوران دانشجويي ميتواند تكميل كننده‌ي شخصيت شما در زندگي آينده‌تان باشد. فرايند جذب و فعاليت در تشكلها به صورت دمكراتيك و برگزاري انتخابات است.
شما ميتوانيد با سرزدن و گفتگو با اين مجموعه هاي دانشجويي با نحوه ي فعاليت در آنها آشنا شويد و با توجه به سليقه و رويكردتان در زندگي دانشجويي به آنها بپيونديد.

 

تشكلهاي دانشگاه صنعتي اصفهان

  • بسيج دانشجويي
  • انجمن اسلامي دانشجويان
  • جامعه اسلامي دانشجويان
  • جمعيت سفير
  • تشكل آرمان

 

بسيج دانشجويي
همه‌ي ما در ايران با كلمه ي بسيج آشنايي داريم.قبل از ورود به دانشگاه ديدي نسبت به آن به دست آورده ايم.اين ديد متناسب با مواجهه‌ي ما با اين نهاد است.بسيج در ذهن هر كدام از ما رنگ و چهره ي متفاوتي دارد. نميخواهيم كليشه اي به قضيه نگاه كنيم. بسيج دانشجويي چهره‌ي جديدي از بسيج در ذهن شما تداعي ميكنيد.
كافيست سري به اين مجموعه در كنار يادمان شهداي دانشگاه بزنيد تا متوجه منظورم بشويد. فعاليتهاي بسيج حول مسائل سياسي ، فرهنگي و اجتماعيست.
طعم اردوهاي راهيان نور به مناطق عملياتي ، جلسات بحث و گفتگوي سياسي ، فعاليتهاي فرهنگي مناسبتي ، گعده هاي مطالعاتي و اردوهاي جهادي را هيچ وقت فراموش نميكنيد.

انجمن اسلامي دانشجويان
تاسيس اين تشكل به سالهاي قبل از پيروزي انقلاب برميگردد و در واقع قديمي ترين تشكل دانشگاه است. فعاليتهاي سياسي با نام انجمن عجين بوده است. البته در دانشگاه ما انجمن اسلامي از سال 1392 بازگشايي دوباره شد و فعاليتهاي خود را دوباره از سر گرفت. اگر به جلسات گفتگوي سياسي و فرهنگي و چالشهاي فلسفي علاقه داريد ميتوانيد به انجمن اسلامي سري بزنيد.
حلقه هاي مطالعاتي در حوزه هاي مختلف و برگزاري جلسات سخنراني و انديشه اي از فعاليتهاي انجمن اسلامي است.

جامعه اسلامي دانشجويان
جامعه اسلامي دانشجويان تشكلي سياسي و فرهنگي است كه با رويكرد متفاوتي نسبت به انجمن اسلامي به مسائل نگاه ميكند. دفتر جامعه اسلامي صنعتي اصفهان از سال 1376 فعاليت خود را آغاز كرد و در اين مدت برنامه هاي متنوعي از جلسات متعدد سياسي با حضور افراد شاخص كشوري ،نشستهاي مطالعاتي ، اردوهاي تشكيلاتي ،تريبون آزاد و فعاليتهاي نشرياتي داشته است.
دفتر جامعه اسلامي كنار جهاد دانشگاهي قرار دارد.

جمعيت سفير
جمعيت سفير جوانترين تشكل دانشگاه است كه در اوايل دهه نود مجوز فعاليت گرفت.
اين تشكل با رويكرد فعاليتهاي اجتماعي و مدني به فعاليت ميپردازد.برنامه هايي با موضوعات زنان ، سربازي ، محيط زيست ، نقد فيلم و حلقه هاي مطالعاتي از جمله فعاليتهاي جمعيت سفير است.
دفتر سفير كنار ساختمان معاونت فرهنگي واقع شده است.

تشكل آرمان
تشكل آرمان همان جنبش عدالتخواه دانشجويان در دانشگاه صنعتي اصفهان است.اين مجموعه با رويكرد عدالتخواهي به فعاليت ميپردازد.حلقه هاي مطالعاتي برنامه هاي تالاري با رويكرد عدالتخواهي و نشستهاي گپ و گفت از جمله فعاليتهاي اين تشكل است.

 

دورهمي و تجربه نوردي
اكران درون دفتري مستند جوكر ۱۴۰۱
اردوي قم -جمكران
مسابقه كتابخواني روز دانشجو
پخش مستند
شب نشيني دوستانه
سلسله جلسات هفتگي بحث و گفتگو
ديدار با خانواده شهيد ابوالقاسم حجتي
برنامه درون تشكلي با حضور ادوار تشكل آرمان

تحت نظارت وف ایرانی