رفتن به محتوای اصلی
x

افکارسنجی

افکار سنجی

سنجش افكار و دستيابي به انديشه هاي پويا و سيال دانشجويان و دانشگاهيان لازمه تصميم گيري هاي فرهنگي و آموزشي دانشگاه است و با ساز و كار علمي و فنون روشمند قابل دستيابي است. واحد افكارسنجي ذيل مديريت برنامه ريزي در معاونت فرهنگي وظيفه دارد به طور مداوم از طرق علمي مسايل اجتماعي و فرهنگي دانشگاه و همچنين مواضع دانشگاهيان را درباره برنامه ها و فعاليت هاي دانشگاه رصد كند.

تحت نظارت وف ایرانی