رفتن به محتوای اصلی
x

امور فرهنگی دانشکده ها

امور فرهنگی دانشكده ها

مهدی ایران پور

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی صنایع و سیستم ها, استادیار
031-33911485
محمد مشایخی

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی مکانیک, استاد
031-33915216
حسین بشری

سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی منابع طبیعی, دانشیار
03133913576
علیرضا خزعلی

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی شیمی, استادیار
031-33915625
فاطمه داور

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, شیمی, دانشیار
031-33913289
ريحانه ريخته گران

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, ریاضی, استادیار
031-33913663
نفیسه سلطانی زاده

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی کشاورزی, دانشیار
33913330 -031
ابوذر طاهری زاده

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی مواد, استادیار
03133915742
اسماعيل عبدالحسيني سارسري

هیات علمی, استاد راهنما, سرپرست فرهنگی دانشجویی, فیزیک, دانشیار
031-33913753
محمد حسین گل محمدی

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی عمران, استادیار
031-33913853
الهام محمود زاده

سرپرست فرهنگی دانشجویی هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی کامپیوتر, استادیار
031-33919064
احمد رضا مختاری

هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی معدن, دانشیار
031-33915116
افسانه ولی پوری

دکتری هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, مهندسی نساجی, استادیار
031-33911096
همایش بزرگ روز فیزیک
هشتمین چالش کارگاه تجاری سازی ایده ها
کارگاه چالش نگاه دقیق به مطالب
کوه گشت دانشجویان و کارکنان
جلسله روش صحیح درس خواندن
معارفه نو دانشجویان گروه علوم دامی
سلسله گپ و گفتگوی اساتید و دانشجویان
مسابقات گل کوچک
اردوي علمي آموزشي فرهنگي منطقه نايين چوپانان

گزارش دانشکده ها

پیوست اندازه
گزارش دانشکده سال 96-95.pdf (14.18 مگابایت) 14.18 مگابایت
گزارش سال تحصيلي 97-96.pdf (16.73 مگابایت) 16.73 مگابایت
گزارش فعالیت های دانشکده ها 98-97.pdf (20.65 مگابایت) 20.65 مگابایت
برنامه های ویژه فرهنگی دانشکده برق و کامپیوتر.pdf (1.96 مگابایت) 1.96 مگابایت
برنامه های ویژه فرهنگی دانشکده شیمی.pdf (5.35 مگابایت) 5.35 مگابایت

تحت نظارت وف ایرانی