رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر پژوهشی

دفترپژوهشی

فعاليت هاي علمي پژوهشي در دوران دانشجويي مي تواند به عنوان يكي از روش هاي ارتقاي روحيه خودباوري، ايجاد انگيزه، نهادينه سازي فرهنگ تلاش و كوشش در قالب گروه هاي دانشجويي، و زمينه ساز روحيه اميد به آينده در دانشگاه به كار گرفته شود.  فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي نيز همانند آموزش نيروي انساني متخصص، از رسالت‌های اصلي دانشگاه در قبال دانشجويان است. دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان يكي از دانشگاه هاي پيشرو در زمينه فعاليت هاي دانشجويي تجربه‌ای طولاني در شناسايي و ايجاد ظرفيت‌های پژوهشي در طيف وسيعي از دانشجويان دارد و همچنين از وجود استادان و دانشجويان توانمند و متعهد در انجام اين فعالیت‌ها بهره می‌برد.

به منظور حمايت و هدفمندسازي فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي، زمينه سازي مناسب براي فعاليت هاي جمعي دانشجويي، ارتقاي مهارت هاي فني و كاربردي دانشجويان، شكوفاسازي خلاقيت ها و توانمندسازي مهارت هاي فني و كاربردي، و بهره گيري از توانايي هاي دانشجويان در توسعه پژوهش هاي كاربردي در كشور و همچنين ايجاد زمينه هاي رقابتي سازنده و مفيد در بين دانشجويان از طريق برگزاري مسابقات علمي پژوهشي، دبيرخانه فعاليت هاي پژوهشي دانشجويي به عنوان زيرمجموعه معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه صنعتي اصفهان متولي امور فوق گرديده است.  

شماره تلفن تماس: 03133912445

ايميلSSRA@iut.ac.ir

تحت نظارت وف ایرانی