رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

سرپرست دانشجویی هسته

دانشکده مرجع

عنوان هسته

اهداف هسته

زمان پایان هسته

1

امین قاسمی

مکانیک

رباتيك و هوشمندسازي

تحقيقات و توانمندسازي دانشجويان در حوزه‌ي سيستم‌هاي هوشمند

1398

2

حدیثه قاسمی

کشاورزی

آکواترونیک

ارائه خدمات و راهكارهايي جهت مديريت و هوشمندسازي مصرف آب

1398

3

محمدهادی حاجی حسینی

کامپیوتر

وب

 

1398

4

محسن کمالو

مهندسی شیمی

کمیکار

ساخت ماشين شيميايي

1397

5

هادی زحمتکشان

کشاورزی

بررسي و طراحي سيستم‌هاي آبياري

بررسي و طراحي سيستم‌هاي آبياري

1397

6

زهرا مصلحی

برق و کامپیوتر

بررسي الگوريتم متري در حل مسائل مختلف شناسايي الگو و ارائه روش نوين

 

1396

7

مرتضی بدلی

مکانیک

آزمايشگاه رباتيك و مكاترونيك پيشرفته

 

1396

8

علی آقایی

نساجی

منسوجات هوشمند(تیم فراتکس)

 

1396

9

ریحانه نصر اصفهانی

منابع طبیعی

همیاران دانشگاه سبز

 

1396

10

علیرضا امیدی

برق و کامپیوتر

الگوریتم و مسابقات برنامه نویسی

 

1396

11

سعید مسجدی

پژوهشکده شهید اعتباری

برق

 

1395

 

ه

تحت نظارت وف ایرانی