رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته حمایت و نظارت بر طرح

اعضای کمیته حمایت و نظارت بر طرح:

1- معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه (رئیس کمیته) 2- مدیر کل آموزشی 3- مدیر برنامه ریزی فرهنگی- اجتماعی 4- مدیر کل دانشجویی 5- نماینده مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی 6- یک نفر از سرپرستان فرهنگی- دانشجویی دانشکده ها 7- یک نفر از معاونین آموزشی دانشکده ها 8- دو نفر از اساتید راهنما ( یک نفر آقا و یک نفر خانم ) 9- مسئول دبیرخانه طرح به عنوان دبیر جلسه

انتخاب عضو بند 5 توسط معاون دانشجویی دانشگاه، انتخاب عضو بند 6 توسط شورای سرپرستان فرهنگی- دانشجویی دانشگاه، انتخاب عضو بند 7 توسط شورای آموزشی و انتخاب اعضای بند 8 توسط معاون آموزشی دانشگاه صورت می گیرد.

شرح وظایف کمیته حمایت و نظارت بر طرح

1- تعیین راهبردها، خط مشی ها و سیاستگذاری برای دوره های سالانه طرح

2-طراحی دوره ها و کارگاه های آموزشی و جلسات توجیهی ویژه اساتید راهنما و همیاران

3-طراحی و برنامه ریزی برنامه های استقبال، افتتاحیه و اردوی یک یا چند روزه برای دانشجویان جدیدالورود و تشکیل ستاد برگزاری برای اجرای این برنامه با محوریت دبیرخانه طرح

4-هدایت و نظارت بر کمیته اساتید دانشکده ها

5-ارزیابی طرح و ارائه پیشنهادات اصلاحی

Missing view, please choose view"

تحت نظارت وف ایرانی