رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه صنعتي اصفهان
معاونت فرهنگي اجتماعي
دفتر فرهنگ عمومي

آشنايي با مقررات دانشگاه
مهمترین هدف نظام دانشگاهی رشد وتعالی فردی وارتقاء توانائیهای علمی دانشجویان بوده و دستیابی به این امرمستلزم شرایطی است که براساس آن امکان تمرکزکلیه فعالیتها حول محورعلم و اخلاق میسر گردد. لذا، برای حفظ فضای فرهنگی وعلمی دانشگاه لازم است دانشجویان محترم، به مقررات و ضوابط زیر توجه نمایند.

1. التزام به اخلاق و ادب و احترام به حقوق دانشگاهیان
• حفظ حرمت استادان و كارمندان
• رعایت ادب در رفتاروگفتاربا کارمندان، کارکنان و سایر دانشجویان
• حفظ آرامش و سکوت درمحیط های آموزشی و عمومی

2. حفظ شئون دانشگاهی و حیثیت دانشجوئی
• رعایت مقررات دانشگاه دربرگزاری و شركت درجلسات عمومی
• حفظ و احترام به حقوق دیگران درکلیه اماکن و فضاهای دانشگاه
• احترام به ارزش های دینی وملی
• عدم شرکت در جلسات غیرمجاز و خلاف شئون اخلاقی
• عدم سوء استفاده از امكانات، اعتبار و عنوان دانشگاه
• عدم استعمال دخانيات و مواد مخدر و نظائر آنها در كل فضاهاي دانشگاه

3. رعایت موازین اخلاقی و شرعی درروابط بین فردی
• توجه به محوریت علم و تحصیل در روابط ومناسبات دردانشگاه
• حفظ موازین شرعی و قانوني در ارتباط با جنس مقابل
• رعایت موازین اخلاقی مناسب شئون دانشگاه دراماکن عمومی
• خيرخواهي توام با حفظ كرامت و حسن برخورد با عموم دانشگاهيان

4. حفظ سادگی وآراستگی و شئون دانشگاهی در ظاهر و پوشش
• عدم استفاده از پوشش محیط های فردی، تفریحی وورزشی در محیط های آموزشی
• سادگی و آراستگی ظاهری متناسب با شان محيط علمي وبدون جلب توجه
• رعایت حدود قانونی حجاب برای کلیه افراد
• عدم استفاده از البسه کوتاه، تنگ، نازک و زاپ دار
• پوشيدن مقنعه(با پوشش كامل موي سر) و مانتو جلو بسته و بلند تا زير زانو براي خانمها
• عدم استفاده از لباسهايي با رنگهاي زننده و يا نوشته هاي نامناسب

5. رعایت مقررات آموزشی دانشگاه
• حضور به موقع درکلاس ها، آزمايشگاهها و كارگاههاي آموزشي و عدم غيبت غيرموجه
• جديت در انجام وظایف و تکالیف آموزشی
• رعایت مقررات امتحانات
• عدم استفاده از تلفن همراه و موارد مشابه در كلاس ها
• رعايت اخلاق حرفه اي و علمي در فعاليتهاي گروهي، تدوين و نشر مقالات، تهيه سوابق تخصصي و توصيه نامه ها

6. رعایت مقررات عمومی دانشگاه
• رعایت مقررات مربوط به عبورومرور و برقراری نظم وانضباط در دانشگاه
• توجه به موازين اخلاقي و قانوني در استفاده ازفضاهای مجازی
• رعایت کامل پاکیزگی وبهداشت فردی وعمومی دانشگاه
• رعایت مقررات مربوط به ایمنی در کلیه اماکن
• توجه به حفظ اموال دانشگاه
• صرفه جويي در استفاده از منابع و امكانات دانشگاه
• توجه به جايگاه انتظامات و همكاري با كاركنان

براي دسترسي به اطلاعات بيشتر درباره مقررات و ضوابط دانشگاه به نشاني اينترنتي زير مراجعه نماييد:

https://farhangi.iut.ac.ir/fa/moghararat

 

تحت نظارت وف ایرانی