رفتن به محتوای اصلی
x

معاون و مدیران
الهام محمودزاده
1401/06/15
معـاون فـرهنگي اجتـماعي031-33912454-5
mahmoudzadeh@cc.iut.ac.ir
مجتبي كريميان
1401/08/15
مدير اجرايي03133912454-5
محمد صالح بینا
1402/08/18
مدیر برنامه ریزی031-33912422
کارشناسان
محمد جواد اسماعیلی

کارشناس نشریات031-33913207
رضوان کریمی

كارشناس طرح و برنامه031-33912420
زهرا رضایی

كارشناس دفتر نظارت و ارزيابي031-33912452
صفی اله حیدری

كارشناس مالي اداري031-33912464
محمد علی محسنی

امور تدارکات031-33912406
حسین طهماسبی

كارشناس رسانه031-33912213
مائده گوهریان

كارشناس امور فرهنگی خوابگاه های خواهران031-33912475
منیژه نیرومند

کارشناس طرح هدا خواهران031-33912453
علی عشوری

كارشناس تشكل هاي اسلامي031-33912583
مريم شفيعي اردستاني

کارشناس امور فرهنگی دانشکده ها031-33912419
وحید مومن زاده

کارشناس انجمن های علمی031-33912421
محمد صالح بینا

کارشناس كانون هاي فرهنگي هنري031-33912422
علی مختاری

كارشناس امور فرهنگي خوابگاههاي برادران031-33912458
احمد مونسيان

مشاور معاون فرهنگي اجتماعي031-33912403
شهلا پرند

مسؤل دفتر معاونت فرهنگي031-33912454-5
فيروزه السادات شاه جرا

كارشناس دفتر فرهنگ عمومي031-33912514
منصور سراج خوش سرشت

كارشناس آموزش و پژوهش هاي فرهنگي اجتماعي031-
معاونین سابق
حسين رباني
1389/3/24 تا 1390/5/25
معاون فرهنگي اجتماعي

محمد شايان نژاد
1390/5/25 تا 1392/7/7
معاون فرهنگي احتماعي

زنده ياد مهدي برنجكوب
1392/7/7 تا 1396/4/12
معاون فرهنگي اجتماعي

سيدمهران نحوي
96/4/27 تا 1400/8/22
معاون فرهنگي اجتماعي

محمد شایان نژاد
1400/8/22 تا 1401/06/11
معاون فرهنگی اجتماعی

مدیران سابق
سيد شجاع الدين بديع زادگان
1375/6/19 تا 1376/6/25
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

رسول حامديان
1376/6/26 تا 1377/8/6
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

زنده ياد مرحوم حسين زهرائي
1377/8/6 تا 1378/6/2
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

سيد مهدي ابطحي
1378/6/2 تا 1380/5/23
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

بهزاد رضائي
1380/6/20 تا 1382/2/21
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

بهروز ارباب شيراني
1382/4/2 تا 1384/12/1
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

محمدصالح طيب نيا
1384/12/1 تا 1386/9/20
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

محمد دانش
1389/2/3 تا 1386/9/20
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

سيد محمد علي مطلبي
1369/1/19
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

حسين طاقداري اردكاني
1389/3/2 تا 1392/8/26
مدير امور فرهنگي و فوق برنامه

مديران اجرايي سابق
حسين طاقداري
92/8/26 تا 1400/10/5
مدير اجرايي

احمد مونسیان
1400/10/5 تا 1401/06/15
مدير اجرايي

مديران برنامه ريزي سابق
محمد رضا توكلي نژاد
96/8/12 تا 1400/10/8
مدير برنامه ريزي

حسین مطیع
1400/10/8 تا 1402/4/18
مدیر برنامه ریزی

تحت نظارت وف ایرانی