رفتن به محتوای اصلی
x

مسابقه كتابخواني خاطرات سفير

مسابقه كتابخواني "خاطرات سفير"

تاريخ آزمون: 27 ارديبهشت ماه 1402

زمان آزمون: ساعت 14 تا 15 بصورت مجازي

نفرات برتر بر اساس امتياز كسب شده و زمان پاسخگويي انتخاب خواهند شد.

رتبه اول:

جايزه نقدي ده ميليون ريالي

رتبه دوم:

جايزه نقدي هشت ميليون ريالي

رتبه سوم:

جايزه نقدي شش ميليون ريالي

رتبه هاي چهارم تا سيزدهم

جايزه نقدي دو ميليون ريالي

شماره تماس:

33912445 آقاي منصور سراج

محل تهيه كتاب با تخفيف 25 درصدي:

بازارچه پرديس، فروشگاه محصولات فرهنگي

 

تحت نظارت وف ایرانی