رفتن به محتوای اصلی
x

بازديد از شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان (شركت بسپار شيمي و ..)

بازدید تاریخ های :

1401-08-03   ساعت: 17-13

1401-08-10   ساعت: 17-13

 

تحت نظارت وف ایرانی