رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

اﻧﻘﻼب ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن فرهنگ و معنویت اﻧﺴﺎن مرکز توجه و تحول قرار می گیرد. نظام مقدس جمهوری اسلامی برامده از چنین نگرشی است. آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪ اﺻﻠﯽ نظام ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺎﻟﯽ، رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ مادی و معنوی فرد واجتماع با محوریت انسان متعالی اﺳﺖ.

ایجاد داﻧﺸﮕﺎه انسان­ساز نیز ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. تحول و تعالی فرهنگی با ﺷﺎﺧﺺ­ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻤﺎن دﯾﻨﯽ، اﺧﻼق، ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ، داﻧﺎﯾﯽ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﺒﺎرك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺎزي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي، اجرا، ارزیابی و بهبود مستمر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ دﯾﻨﯽ ، فرهنگی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دانشگاهیان را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

بسط محیط پرنشاط و آکنده از امید و اتکال به خداوند متعال، افزایش بصیرت اسلامی- انقلابی، تقویت روحیه تعهد و حضور در صحنه­های علمی- فرهنگی- اجتماعی، توسعه مشارکت دانشگاهیان در فعالیت­های فرهنگی، الگوسازی فرهنگی و ارتقای ذائقه فرهنگی- اجتماعی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی برگرفته از مکتب اهل بیت(ع) از جمله سیاستهای کلان این مدیریت است.

این معاونت در چهارچوب وظایف و با در نظر گرفتن کلیه قوانین واسناد بالادستی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم انداز بیست ساله، برنامه پنجساله پنجم، نقشه جامع علمی کشور و با عنایت به رهنمودهای حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و با تمرکز و توجه به ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مقطع کنونی و توجه ویژه به نیازها و اولویت های دانشگاه، برنامه اجرایی مدون یکساله را تقدیم می نماید. مجموعه برنامه پیشنهادی معاونت فرهنگی و اجتماعی در ادامه در ذیل عناوین اهداف، راهبردها، خط  مشی ها، چارت سازمانی و شرح وظایف متناظر ارائه می گردد.

اهداف:

 1. حاكمیت  بينش توحيدي در زندگي
 2. اعتلا و تعمیق معرفت و بصيرت ديني
 3. ارتقاء بينش فرهنگي و روحيه خودباوري، خلاقيت و مسئوليت‌پذيري
 4. تجلي استعداد‌ها و برانگيختن خلاقيت و شكوفايي علمي و فرهنگي
 5. ارتقاء سطح دانش و توسعه علم­گرايي
 6. صيانت از فرهنگ، تمدن و هويت اصيل اسلامي- ايراني و  تقويت وحدت و هويت ملي
 7. حفظ و ترويج ارزش­هاي انقلاب اسلامي
 8. ارتقاء مهارت­هاي زندگي اجتماعي دانشجويان
 9. اعتلاي هويت، ارزش و منزلت دانشگاهي
 10. ارتقاءرفتار و مناسبات اجتماعی دانشگاهیان
 11. ارتقاء توانمنديهاي ( اجتماعي وفرهنگي ) اعضاء هيات علمي
 12. ارتقاء تعاملات دانشگاهيان بويژه استاد ودانشجو
 13. تقويت فضائل اخلاقي با تاكيد بر اخلاق حرفه اي
 14. افزايس جذب جوايز وهدايا

راهبردها:

 1. زمینه‌سازی، توسعه و سامان‌دهی فعالیت‌های جمعی دانشگاهیان
 2. استقرار نظام برنامه‌ریزی، نظارت مستمر و ارزیابی
 3. تقویت همکاریهاي فرهنگی
 4. توجه و تمركز به برنامه ريزي اوقات فراغت دانشگاهيان
 5. جذب حداکثری مخاطبین دانشگاهی
 6. ایجاد فضای مناسب برای تبادل و تضارب آرا در دانشگاه
 7. تلاش برای ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه دانشگاهی
 8.  معرفی آداب، فرهنگ، تمدن و مواریث ایرانی- اسلامی و شاخص­های رفتار انسانی
 9.  بيان معارف، اخلاق و احکام اسلامی به دانشگاهیان به شيوه اثربخش
 10. مطالعه و آسيب­شناسي پديده­هاي فرهنگي- اجتماعي و تقويت پژوهش­هاي نظري و كاربردي با بهره برداري از همه ظرفيت­هاي دانشگاه

خط­ مشی ­ها:

 1. مبنا قراردادن تعالیم قرآن و معارف و سیره اهل بیت (علیهم السلام) و نصب العین قراردادن وصایا و رهنمودهای امام و رهبری
 2. نگرش عادلانه و توام با کرامت به آحاد دانشگاهیان به عنوان مخاطب آگاه، پرسش­گر و انتخاب­گر
 3. تمهید فرصت عادلانه برای امکان نقش­آفرینی فعالانه و ترغیب به مشارکت فرهنگی- اجتماعی تمامی دانشگاهیان
 4. التزام به ایجاد فضای باز قانونمند و به دور از تنش برای تبادل و تضارب آرا و انجام فعالیت­های گوناگون فرهنگی متناسب با سلایق آحاد دانشگاهیان و رقابت سازنده و هم­افزای آنان
 5. حاکمیت صداقت، شفافیت و احترام به کرامت دانشگاهیان توام با سعه صدر و ارج نهادن به رفتار انسانی، ادب و تقوای فردی و جمعی دانشگاهیان و پرهیز از ایجاد فضای نفاق، تظاهر، تملق و افترا
 6. پافشاری بر اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط بر مبنای اسناد بالادستی و رهنمودهای امام و رهبری
 7. اعتقاد به لزوم حاکمیت فضای اخلاقی توام با نشاط در جای جای دانشگاه
 8. تاکید بر به­کارگیری نظام تشویق و تقدیر برای ایجاد انگیزه و رفتارسازی مطلوب

روندها و دسته­ بندی فعالیت­های فرهنگی

      بر اساس نگرش کلان مذکو، اهم رویکردهای اجرایی معاونت فرهنگی اجتماعی عبارتند از:

 • به صحنه آوردن دانشگاهیان به مثابه مجریان اصلی فعالیت­های فرهنگی:

چالش­ عمومی برنامه­های فرهنگی، در دستگاه­های کشور از جمله دانشگاه­ها، این است که از متن جامعه هدف خود نمی جوشد و مستقل از محتوا و کیفیت برنامه به عنوان یک «پیوست» اضافی و غیر ضروری تلقی می شود. راه بهینه غلبه بر این مشکل جدی، دعوت از خود جامعه هدف برای طراحی و اجرای برنامه است.

 • رعایت جدی چارچوب­ها، مقررات و قوانین حاکم:

چالش مهم دیگر دانشگاه این بوده است که افراط­ها و تفریط­ها موجب پررنگ شدن حاشیه ها شده و «محیط علمی و آینده ساز» دانشگاه به محیطی سیاست زده و بعضاً «تهدیدآمیز» تبدیل می­شود. التزام کامل به چارچوب­ها و قوانین موجود- هرچند که بعضاً شایسته تجدید نظر باشند- برای جلوگیری از فرصت­سوزی­های راهبردی ضرورت دارد.

 • فرایند محوری به جای پروژه محوری:

فعالیت­های فرهنگی به خاطر ماهیت غیر ملموس و کمیت ناپذیرشان، عموماً در حوزه «اثربخشی» در بوته­ای از ابهام بسر می برند. راه چاره اساسی و دراز مدت، آن است که از شیوه­های شناخته شده در علم مدیریت همچون حلقه «طراحی، اجرا، ارزیابی و بهبود» در پیاده­سازی اقدامات فرهنگی بیشترین بهره­برداری انجام گیرد. لذا در عین بکارگیری راهبرد مشارکت­جویانه در فعالیت­ها، نباید از برنامه­ریزی، نظارت و ارزیابی هدفمند غافل شد.

براساس رويكردهاي اجرايي فوق، معاونت فرهنگي در آغاز هر نيمسال طي فراخواني از كليه مجموعه ها و تشكل هاي فرهنگی دانشگاه در راستاي اهداف، راهبردها و خطي مشي كلان و در چارچوب ضوابط و امكانات موجود، درخواست ارايه طرح نمايد. پس از ارايه پيشنهادهای كلي از سوي مجموعه­ها، در يك فرايند مشاركتي، طرح هاي داراي اولويت بررسی و تصویب شده و در طول نيمسال بر مبناي يك تقويم فرهنگي، به اجرا در مي ­آيند.

تحت نظارت وف ایرانی