طرح هدا (هدايت استاد محور)

یکی از مهم‌ترین نیازها و اولویت‌ها برای دانشجویان، به خصوص در سال اول ورود به دانشگاه، شناخت دقیق محیط دانشگاه، شیوه‌های ارتباط با اساتید و فراگيري جنبه‌هاي عمومي زندگي دانشگاهی است. در این طرح تلاش می‌شود با بهره‍‌گیری از حضور دانشجویان سال بالاتر (همياران) و هدایت اساتید راهنما و حمایت معاونت فرهنگی، برنامه‌های ویژه ای در جهت آشنایی بهتر و ارتباط پربارتر دانشجویان جدید با دانشگاه شکل گیرد.

در چند سال گذشته برنامه‌ریزی و اجرای طرح هدا در دانشگاه صنعتی اصفهان با محوريت اساتيد و همكاري همياران صورت گرفته است. همياران اين طرح از میان دانشجویان واجد صلاحیت سال های بالاتر کارشناسی و یا تحصیلات تکمیلی انتخاب شده و هر چند نفر زیر نظر یکی از اساتید راهنما فعالیت می‌کنند و مي‌كوشند با اقداماتی نظیر برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با دانشجويان زیر مجموعه خود و انتقال تجارب دانشجويي خویش ضمن ايجاد فضايي شاد و صميمي نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی و بالندگی دانشجویان ايفا نمايند.

اعضاي كميته حمايت ونظارت بر طرح:

1. معاون فرهنگي- اجتماعي دانشگاه (رئيس كميته) 2. مدير كل آموزشي 3. مدير برنامه ريزي فرهنگي- اجتماعي 4. مدير كل دانشجويي 5. نماينده مركز مشاوره و خدمات روانشناختي 6. يك نفر از سرپرستان فرهنگي- دانشجويي دانشكده ها 7. يك نفر از معاونين آموزشي دانشكده ها 8. دو نفر از اساتيد راهنما ( يك نفر آقا و يك نفر خانم) 9. مسئول دبيرخانه طرح به عنوان دبير جلسه

انتخاب عضو بند 5 توسط معاون دانشجويي دانشگاه، انتخاب عضو بند 6 توسط شوراي سرپرستان فرهنگي- دانشجويي دانشگاه، انتخاب عضو بند 7 توسط شوراي آموزشي و انتخاب اعضاي بند 8 توسط معاون آموزشي دانشگاه صورت مي گيرد.

شرح وظايف كميته حمايت و نظارت بر طرح :

 1. تعيين راهبردها، خط مشي ها و سياستگذاري براي دوره هاي سالانه طرح
 2. طراحي دوره ها و كارگاه هاي آموزشي و جلسات توجيهي ویژه اساتید راهنما و همياران
 3. طراحي و برنامه ريزي برنامه هاي استقبال، افتتاحيه و اردوي يك يا چند روزه براي دانشجويان جديدالورود و تشكيل ستاد برگزاري براي اجراي اين برنامه ها با محوريت دبيرخانه طرح
 4. هدايت و نظارت بر كميته اساتيد دانشكده ها
 5. ارزيابي طرح و ارائه پيشنهادات اصلاحي

كميته اساتيد راهنماي دانشكده

اعضاي كميته اساتيد راهنماي دانشكده عباتند از:

1. سرپرست فرهنگي دانشجويي دانشكده 2. اساتيد راهنماي دانشكده

اين كميته با مسئوليت سرپرست دانشجويي فرهنگي دانشكده در نيمسال اول، هر ماه يكبار و در نيمسال دوم هر دو ماه يكبار با حضور اساتيد راهنماي دانشجويان جديدالورود تشكيل جلسه مي دهند.

شرح وظايف كميته اساتيد راهنماي دانشكده :

 1. معرفي همياران به دبيرخانه در هنگام ثبت نام همياران
 2. همكاري با كميته حمايت و نظارت براي برگزاري طرح
 3. تدقيق برنامه فرهنگي ابلاغ شده جهت اجرا در دانشكده از طريق توجه به شرايط ويژه آن دانشكده و بومي سازي برنامه ها
 4. برگزاري جلسات تبادل نظر جهت بررسي مشكلات و روند اجرايي طرح در دانشكده
 5. ارزيابي برنامه ها و همياران طرح در دانشكده

دبيرخانه طرح

 دبيرخانه طرح در معاونت فرهنگي - اجتماعي دانشگاه تشكيل مي شود كه داراي نقش محوري در حسن اجراي برنامه هاي مربوط به طرح است. مسئول دبيرخانه طرح از بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه توسط معاون فرهنگي - اجتماعي دانشگاه انتخاب مي شود. همچنين يك يا چند تن از كارشناسان فرهنگي با انتخاب معاون فرهنگي- اجتماعي دانشگاه به عنوان كارشناس دبيرخانه تعيين مي شود.

شرح وظايف دبيرخانه طرح:

 1. پيگيري و اجراي برنامه هاي مصوب كميته حمايت و نظارت
 2. فراخوان عمومي در دانشگاه براي ثبت نام همياران
 3. ثبت نام، مصاحبه و گزينش همياران مناسب در هر رشته و گرايش تحصيلي با همكاري نهادهاي مرتبط
 4. برگزاري دوره هاي آموزشي و جلسات توجيهي اساتيد راهنما جهت آشنايي با طرح با استفاده از صاحبنظران ذيربط
 5. پيشنهاد و اجراي جلسات توجيهي و دوره هاي آموزشي براي همياران
 6. تشكيل شوراي رابطين دانشجويي طرح متشكل از يك نفر رابط همياران برادر و يك نفر رابط همياران خواهر براي هر دانشكده
 7. برگزاري برنامه استقبال، افتتاحيه و اردوي يك يا چند روزه براي دانشجويان جديدالورود با كمك ستاد برگزاري مطابق برنامه مصوب كميته حمايت و نظارت
 8. تامين و هماهنگي محتواي فرهنگي برنامه ها از طريق مجاري ذي ربط (نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، دفتر فرهنگ عمومي، مركز مشاوره و...)
 9. برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي مثل جشن ها، اعياد، مسابقات و اردوهاي دانشجويي در طول سال با همكاري سرپرستان فرهنگي - دانشجويي دانشكده ها
 10. همكاري در فعاليت هاي مرتبط با ارزيابي از سير اجرايي طرح در طول سال اول

تذكر:  هر 7 تا 9 دانشجوی ورودی جدید با یک همیار و هر 3 تا 5 همیار با یک استاد مرتبط می شوند. همياران كار خود را با بودن در كنار دانشجويان ورودي جديد به هنگام ثبت نام آغاز مي كنند و با ايجاد، حفظ و تعميق رابطه با آنها و همچنين مرتبط كردن آنها با اساتيد راهنما نقش خود را در پيشگيري از آسيب هاي احتمالي و كمك به پيشرفت سريع تر اين عزيزان ايفا كنند. براي صميمانه تر شدن ارتباطات، اردويي يك يا چند روزه پس از ثبت نام و قبل از شروع ترم با حضور اساتيد راهنما، همياران و دانشجويان ورودي جديد برگزار مي شود.

مشاوران پشتيبان: از ميان مشاوران ذي صلاح مركز مشاوره و خدمات روانشناختي چهار نفر جهت پشتيباني از دانشجويان و همياران متناظر آنها در چهار گروه دختران خوابگاهي، پسران خوابگاهي، دختران غيرخوابگاهي و پسران غيرخوابگاهي از سوي مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناختي تعيين مي شوند.

 • وظايف مشاوران پشتيبان:
 1. حمايت محتوايي از همياران مرتبط با گروه خود در حوزه سلامت و بهداشت روان
 2. ارائه مشاوره به دانشجويان مرتبط با گروه خود كه از سوي اساتيد راهنما يا همياران مرتبط به وي ارجاع شده اند
 3. برگزاري جلسات اجتماع محور با محوريت آسيب هاي اجتماعي
 4. حضور در جلسات تبادل نظر جهت بررسي مشكلات و روند اجرايي طرح