تشكل هاي اسلامي دانشجويي

در دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشجويان علاقمند به فعاليتهاي سياسي-اجتماعي با گرایش‌هاي متنوع و اهداف متفاوت، ضمن ايجاد فضاي رقابتي سازنده و فشرده، به تمرين كار جمعي، برگزاري نشست ها، گردهمايي و جلسات سخنراني، انتشار بيانيه، برپايي اردوها و كلاس هاي آموزشي مي‌پردازند. اين دانشجويان، كه به فعاليت هاي منظم سياسي و اجتماعي مي‌پردازند، بنا به سليقه و نگاهي كه به اين گونه مسايل دارند، با يكي از پنج تشكل فعال دانشجويي يعني انجمن اسلامی دانشجويان، بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، تشکل آرمان و جمعیت سفیر همكاري دارند كه در طول سال، برنامه‌هاي متعددي را ذيل معاونت فرهنگي دانشگاه، طراحي و اجرا مي‌كنند.

previous pauseresume next