امور فرهنگي خوابگاهها

دانشگاه براي برخي دانشجويان از خوابگاه آغاز مي‌شود. دانشجوي خوابگاهي، زودتر از ديگران، زندگي مستقل و اجتماعي را تجربه مي‌‌كند. واحد فرهنگي خوابگاه‌ها بر آن است تا ضمن فعاليت‌هاي فرهنگي با ايجاد حس صميميت، محيطي شاد و پويا در خوابگاه ايجاد كند. از آنجا كه اوقات فراغت دانشجويان در خوابگاه‌ها بيشتر بوده، اجراي برنامه‌هاي پرنشاط فرهنگي و هنري ضمن غني سازي اين اوقات به افزايش جذابيت زندگي خوابگاهي كمك مي‌كند.

برگزاري كلاس‌هاي مهارتي و هنري، اردوهاي گردشگري و اصفهان‌گردي، جشن‌هاي ملي و مذهبي، برپايي اجتماعات و اكران عمومي فيلم و تئاتر از جمله فعاليت‌هاي واحد فرهنگي خوابگاه‌هاي دختران (مجموعه فرهنگي طوبي) و خوابگاه‌هاي پسران است.

  • امور فرهنگي خوابگاههاي خواهران
  • امور فرهنگي خوابگاههاي برادران
previous pauseresume next