امور فرهنگي دانشكده ها (سرپرستان فرهنگي – دانشجويي)

زمان زيادي از زندگي دانشجويي در محيط دانشكده می‌گذرد. به همين دليل در كنار فعاليت هاي اصلي علمي، فعاليتهاي فرهنگي با هدف ايجاد نشاط در فضای دانشکده‌ها ضروري است. حضور سرپرست فرهنگي- دانشجويي  هر دانشكده، فرصت مناسب و مغتنمي براي انجام فعاليت­هاي فرهنگي است. برنامه ­هایی که ضمن ايجاد رابطه صميمي بين استاد و دانشجو، جهت اوقات فراغت دانشجويان، ظرفيت مناسبي را فراهم می‌سازد. اين برنامه ها متناسب با مناسبت‌هاي مختلف در قالب هاي متنوع مانند جشن ها، اردوها، مسابقات، همايش ها، جشنواره‌هاي علمي و نشست دانشجويان با اساتيد صورت مي‌گيرد.

 

سرپرستان فرهنگی دانشجویی دانشکده ها

previous pauseresume next