سي و چهارمين جشنواره قرآن و عترت دانشجويان

سي و چهارمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان در تاريخ 5 و 6 اسفند ماه در بخش هاي پژوهشي، فناوري، هنري، ادبي، آوايي، معارف قرآني و سيره معصومين(ع) با حضور 150 نفر از دانشجويان خواهر و برادر برگزار گرديد.