برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 07/21/2018
E.g., 07/21/2018
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1397/05/01 دوشنبه 10:00 2 ساعت شركت تعاوني چند منظوره قطعی

تحت نظارت وف بومی