صاحب امتیاز: انجمن علمي دانشكده كشاورزي
مدیر مسئول: محمدرضا جمشيدي
سردبیر: سعيد جعفري
گاه نامه
علمي
صاحب امتیاز: كانون فيلم و عكس
مدیر مسئول: حسين مؤمنيان
سردبیر: پريسا ارباب زاده
گاه نامه
فيلم و عكس
صاحب امتیاز: انجمن ستاره شناسی
مدیر مسئول: سپهر ضرغامی
سردبیر: سپهر ضرغامی
گاه نامه
علمي
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان
مدیر مسئول: بهنام پیرایش
سردبیر: بهنام پیرایش
گاه نامه
فرهنگی، اجتماعی، سیاسی
صاحب امتیاز: بسيج دانشجويي
مدیر مسئول: محمدجواد استیری
سردبیر: محمد جواد استيري
فصل نامه
سياسي، فرهنگي، اجتماعي
صاحب امتیاز: جهاد علمی دانشجویان
مدیر مسئول: سجاد شكراني
سردبیر: سجاد شكراني
گاه نامه
فرهنگی
صاحب امتیاز: وحید غفاری نیا،سرپرست پژوهشکده اویونیک
مدیر مسئول: محسن فاضلی نیا
سردبیر: محسن فاضلی نیا
گاه نامه
علمی
صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت
مدیر مسئول: حسین فرامرزی
سردبیر: حسین فرامرزی
گاه نامه
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی صنایع
مدیر مسئول: دکتر مهدی بیجاری
سردبیر: علی آقاداودی-حديثه محمودي
گاه نامه
علمی
صاحب امتیاز: انجمن علمي دانشكده شيمي
مدیر مسئول: مجید سلیمی
سردبیر: مجید سلیمی
گاه نامه
علمي
صاحب امتیاز: انجمن علمي مهندسي نساجي
مدیر مسئول: زهرا علي‌كوچكي
سردبیر: زهرا علي‌كوچكي
گاه نامه
علمي فرهنگي
صاحب امتیاز: سيد احسان موسوي‌نيا
مدیر مسئول: بهروز شجاعيان
سردبیر: سيد احسان موسوي‌نيا
گاه نامه
فرهنگي اجتماعي هنري
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: معین شایستگان
سردبیر: معین شایستگان
گاه نامه
فرهنگی،اجتماعی،علمی،اقتصادی
صاحب امتیاز: مركز تربيت بدني
مدیر مسئول: مجتبي بابايي خورزوقي
سردبیر: احسان حميد نژاد
گاه نامه
علمي - ورزشي
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدرضا موسایی
سردبیر: محمدرضا موسایی
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی سیاسی
صاحب امتیاز: جهاد علمی دانشجویان
مدیر مسئول: محمد متين احمدي
سردبیر: مهشاد ارزاني
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی سیاسی
صاحب امتیاز: بسيج دانشجويي
مدیر مسئول: عليرضا شاهپوري
سردبیر: عليرضا شاهپوري
گاه نامه
فرهنگي اجتماعي ادبي هنري
صاحب امتیاز: جامعه اسلامي دانشجويان
مدیر مسئول: عاطفه افتخاري
سردبیر: عاطفه افتخاري
گاه نامه
فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي
صاحب امتیاز: علی جندقیان
مدیر مسئول: علی جندقیان
سردبیر: علی جندقیان
گاه نامه
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان
مدیر مسئول: سعيده آقامحمدي
سردبیر: سعيده آقامحمدي
گاه نامه
اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادي
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدجواد تقی‌پور لیاسی
سردبیر: محمدجواد تقی‌پور لیاسی
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی سیاسی
صاحب امتیاز: انجمن علمی ریاضی
مدیر مسئول: سيدمحمدرضا طباطبايي
سردبیر: سمانه حسینی
گاه نامه
علمی
صاحب امتیاز: تشکل آرمان
مدیر مسئول: محمد اسکندری
سردبیر: محمد اسکندری
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی
صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان
مدیر مسئول: امیرحسن نواب اصفهانی
سردبیر: محمد امین برهانی
گاه نامه
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی
صاحب امتیاز: جمیعت سفیر
مدیر مسئول: مهدی علی پور
سردبیر: مهدی علی پور
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: محمدمهدی قادری
سردبیر: محمدمهدی قادری
گاه نامه
فرهنگی ادبی اجتماعی
صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
مدیر مسئول: سید مصطفی حسینی
سردبیر: محیا جمشیدیان
گاه نامه
علمی
صاحب امتیاز: انجمن اسلانی دانشجویان
مدیر مسئول: ساجد سهرابی
سردبیر: ساجد سهرابی
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان
مدیر مسئول: حدیثه قاسمی
سردبیر: حدیثه قاسمی
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی سیاسی
صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان
مدیر مسئول: کوروش حیدری
سردبیر: كيوان اصلان‌صفت
گاه نامه
اجتماعی سیاسی فرهنگی
صاحب امتیاز: انجمن علمی مهندسی شیمی
مدیر مسئول: محسن کمالو
سردبیر: نیما مصطفی زاده
گاه نامه
علمی
صاحب امتیاز: انجمن کوهنوردی
مدیر مسئول: فرزاد ازموده
سردبیر: فرزاد آزموده
گاه نامه
فرهنگی
صاحب امتیاز: نجمه غفوري
مدیر مسئول: نجمه غفوري
سردبیر: نجمه غفوري
گاه نامه
ورزشي
صاحب امتیاز: کانون بچه‌های آسمان
مدیر مسئول: پارسا حقیقی نائینی
سردبیر: پارسا حقیقی نائینی
گاه نامه
فرهنگی اجتماعی
صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی
مدیر مسئول: امیرحسین فتحی
سردبیر: امیرحسین فتحی
گاه نامه
فرهنگی،اجتماعی،سیاسی
صاحب امتیاز: علیرضا خیران
مدیر مسئول: علیرضا خیران
سردبیر: علیرضا خیران
گاه نامه
فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی
صاحب امتیاز: شواری صنفی دانشجویان
مدیر مسئول: مهرداد خانزاده
سردبیر: مهرداد خانزاده
گاه نامه
صنفی اجتماعی فرهنگی
صاحب امتیاز: دکتر عشقی زاده
مدیر مسئول: حمیدرضا عشقی زاده
سردبیر: امیر برزگر صادق آباد
گاه نامه
فرهنگی،اجتماعی،علمی