چهارمین جشنواره تقدیر از فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد + گزارش تصویری

چهارمین جشنواره تقدیر از فعالان فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان، عصر روز گذشته و با استقبال پرشور دانشجویان فعال فرهنگی در تالار شهید فتوحی این دانشگاه برگزار شد.

لینک تصویر: 
https://news.iut.ac.ir/sites/default/files/images_news/photo_2018-03-11_11-18-51.jpg
لینک تکمیلی: 
http://www.news.iut.ac.ir/node/29779

تحت نظارت وف بومی