آئین بزرگداشت معاون فقید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود

آئین بزرگداشت و سومین روز رحلت استاد وارسته و معاون فقید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی اصفهان، زنده یاد حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد صفوی، یکم و دوم بهمن ماه برگزار می شود.

لینک تصویر: 
https://news.iut.ac.ir/sites/default/files/images_news/photo_2018-01-20_11-52-26.jpg
لینک تکمیلی: 
http://www.news.iut.ac.ir/node/29740

تحت نظارت وف ایرانی