تماس با ما

شما مي توانيد با استفاده از فرم زير براي  معاون فرهنگي و اجتماعي ، مديران  و يا كارشناسان فرهنگي پيغام خود را ارسال نماييد.

براي كار پس از پر كردن بخش اطلاعات تماس و متن پيغام، از قسمت «دسته» مي توانيد مقصد پيغام خود كه معاون فرهنگي و اجتماعي يا مديران يا كارشناسان اين معاونت مي باشند را تعيين كرده و سپس پيغام خود را ارسال نماييد.

آدرس : اصفهان- دانشگاه صنعتي اصفهان

شماره تماس مستقيم  دفتر معاونت : 5-33912454-031

نمابر : 33912456-031

تلفنخانه : 33912210-031

سامانه فرهنگ پيام :  هما

سايت : farhangi.iut.ac.ir