برنامه تالارهنر مجموعه شهید خرازی

E.g., 01/20/2018
E.g., 01/20/2018
نام مکان: تالار هنر مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
تالار هنر مجموعه شهید خرازی 1396/11/28 شنبه 15:00 ۱ ساعت جهاد دانشگاهي قطعی