برنامه سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی

E.g., 09/25/2017
E.g., 09/25/2017
نام مکان: سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی
نام مکان تاریخ روز ساعت مدت درخواست کننده وضعیت رزرو
سالن اندیشه مجموعه شهید خرازی 1396/07/03 دوشنبه 15:00 ۱ ساعت 30 دقیقه بسيج دانشجويي قطعی